Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Agenda NAJAAR 2014

Op deze link vindt u een overzicht van alle “open” opleidingen (periode sept-dec 2014). Een greep uit dit aanbod: HACCP (1-daagse, 2-daagse of 4-daagse cursus); Etikettering; Microbiologie; Levensmiddelenwetgeving; Autocontrole; …

Generiek aanbod voor levensmiddelenbedrijven

Praktische benadering van de basisvoorwaarden en het HACCP-plan

Inhoud: Deze cursus heeft tot doel de nodige achtergrondinformatie m.b.t. hygiënische BASISVOORWAARDEN (GHP/GMP/BVP) en HACCP bij te brengen en richt zich tot alle werknemers die vanop de vloer betrokken zijn bij het HACCP-gebeuren (zoals operatoren, lijnverantwoordelijken, techniekers, …) en/of alle medewerkers die enige notie en kennis rond HACCP moeten verwerven zonder zelf verantwoordelijk te zijn voor het actualiseren en/of opstellen van het HACCP-plan. Vooral het “hoe & waarom” worden ten gronde toegelicht in deze 2-daagse cursus.

Duur: 2 dagen; telkens van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

18/11/2014 en 25/11/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

——————————————————————————————————————————————————————–

Uitwerken, implementeren en actualiseren van een basisvoorwaarden-beleid en HACCP-plan

Inhoud: In deze intensieve 4-daagse cursus wordt alle nodige achtergrondinformatie verstrekt om een HACCP-studie te kunnen opzetten en/of te onderhouden (actualiseren) voor diverse sectoren uit de voedingsindustrie. Daarbij komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • overzicht van de wetgeving (incl. link naar autocontrolegidsen)
 • HACCP en de basisvoorwaarden: HACCP in relatie tot GHP/GMP-BVP
 • overzicht van de gevaren (met extra aandacht voor de nodige achtergrondinformatie m.b.t. microbiologie)
 • overzicht van de GMP/GHP/BVP-maatregelen
 • hoe een HACCP-studie uitvoeren (volgens het 14-stappenplan: elke stap wordt in detail besproken, met extra aandacht voor de methodiek van risico-analyse ‘KxE’)
 • uitgebreide oefeningen m.b.t. opstellen van een HACCP-plan
 • In deze 4-daagse cursus worden diverse oefeningen ingebouwd zodat de deelnemers aan het einde van het traject voldoende bagage hebben om zelf een HACCP studie te actualiseren en/of uit te werken.

Duur: 4 dagen; telkens van 9u00-17u00

Data en locatiesdeze opleiding wordt in najaar 2014 2x aangeboden door Eva Moens Consult:

23/09/2014 - 30/09/2014 - 07/10/2014 - 14/10/2014: NAZARETH

16/10/2014 - 23/10/2014 - 30/10/2014 - 06/11/2014: LUMMEN

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

——————————————————————————————————————————————————————-

HACCP-stappenplan & methodiek van gevarenanalyse: nader toegelicht

Inhoud: Deze cursus heeft als doel de historiek én verschillende systematieken van HACCP nader toe te lichten:

 • historiek HACCP
 • overzicht van de diverse HACCP-stappenplannen
 • theoretische toelichting van de verscheidene ’stappen’
 • toelichting van de diverse ‘methodieken’ inzake gevarenanalyse: beslissingsboom, KxE, …
 • praktijk-oefeningen

Duur: 1 dag; van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 2x aangeboden door Eva Moens Consult:

06/10/2014: LUMMEN

04/11/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

——————————————————————————————————————————————————————-

Hoe voorbereiden op een FAVV-inspectie?

Inhoud: Via deze cursus tracht Eva Moens alle operatoren in de levensmiddelenindustrie voor te bereiden op succesvolle FAVV inspecties.  Via een interactieve en pragmatische aanpak zal de lesgever de nodige ‘tips en tricks’ meegeven teneinde de FAVV-inspecties met succes te doorstaan.

Duur2 dagen; van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 2x aangeboden door Eva Moens Consult:

02/10/2014 - 09/10/2014: NAZARETH

24/11/2014 - 01/12/2014: BERCHEM

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

———————————————————————————————————————————————————————–

Autocontrole-wetgeving: wat is ‘extra’ vereist t.o.v. de basisvoorwaarden en HACCP?

Inhoud: Deze cursus brengt de eisen m.b.t. de autocontrolewetgeving (K.B. 14/11/2003) aan het licht. Vooral de zaken die “nieuw” zijn in relatie tot de basisvoorwaarden- en HACCP-wetgeving komen aan bod. Tevens wordt, tesamen met de deelnemers, het ‘praktische’ luik van het autocontrolegebeuren (bvb. financieel plaatje, bonus-systeem; concordantie t.o.v. commerciële systemen zoals BRC, IFS, …) uit de doeken gedaan.

Duur: 1 dag; van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

11/12/2014: BERCHEM

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

————————————————————————————————————————————————————————-

Kennismaking met levensmiddelenwetgeving

Inhoud: Doelstelling is de deelnemers wegwijs te maken in de opbouw en de inhoud van de Europese en Belgische levensmiddelenwetgeving.
De algemene levensmiddelenwetgeving wordt besproken, alsook de meest relevante wetgeving m.b.t. voedselveiligheid (overzicht van de wetgeving inzake microbiologische, chemische, fysische gevaren en allergenen).
De deelnemers krijgen de kans om zelf concrete fragmenten in wetteksten op te zoeken en te (leren) interpreteren.

Duur: 2 dagen; van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

09/12/2014 - 16/12/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

————————————————————————————————————————————————————————-

Etikettering en voedselinformatieverstrekking: implementatie FIC

Inhoud: In deze cursus leert u wat wel en niet op een etiket thuishoort! Speciale aandacht gaat uit naar de ‘grijze zones’ in de etiketteringswetgeving. In deze opleiding is voldoende vraag en ruimte voor vragen ingebouwd; bovendien leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden op een ‘correcte’ manier te etiketteren (vb: ingrediënten declaratie, allergenen declaratie, …). De lesgever werpt een licht op de nieuwe Europese verordening ‘Food Information to Consumers’ (van toepassing vanaf 13/12/2014). Doorheen de lesdag wordt een volledige vergelijking tussen de huidige en toekomstige wetgeving geschetst!

Duur: 1 dag; van 9u00-17u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 2x aangeboden door Eva Moens Consult:

15/09/2014: NAZARETH

27/10/2014: LUMMEN

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

————————————————————————————————————————————————————————-

Nutritionele etikettering: wat en hoe?

Inhoud: Eva Moens licht in deze opleiding de nutritionele eigenschappen van levensmiddelen toe en gaat tevens in op de etiketteringsverplichting m.b.t. nutritionele informatie: inhoud - berekening - uitdrukking - vrijwillige presentatie - claimswetgeving - …

Duur0.5 dag; van 9u00-13u00

Data en locaties: deze opleiding wordt in najaar 2014 2x aangeboden door Eva Moens Consult:

28/10/2014: LUMMEN

02/12/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

—————————————————————————————————————————————————————————–

Inleiding tot de levensmiddelenmicrobiologie

Inhoud: In deze cursus zal u de noodzakelijke basis-inzichten m.b.t. microbiologie verwerven -zonder diep in te gaan op morfologie en/of taxonomie- aan de hand van een duidelijk overzicht van de diverse micro-organismen en hun invloed op voedingsmiddelen en productieprocessen.

Duur: 1 dag; van 9u00-17u00

Data en locatiesdeze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

13/11/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

—————————————————————————————————————————————————————————–

Uitwerken van monstername- en analyseplannen

Inhoud: In deze cursus tracht Eva Moens de noodzakelijke inzichten bij te brengen teneinde een onderbouwd montername- en analyseplan voor grondstoffen, procesparameters en eindproducten uit te werken.

Duur1 dag; van 9u00-17u00

Data en locatiesdeze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

22/09/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268

—————————————————————————————————————————————————————————–

Aankoop: leveranciersselectie en - beoordeling

Inhoud: Doelstelling van deze cursus is: de betrokkenheid van aankoopdienst en andere verantwoordelijken verscherpen ten aanzien van voedselveiligheid en –kwaliteit; dit aan de hand van een overzicht van de huidige wetgeving en de gangbare normen inzake leveranciersselectie & leveranciersbewaking. Deze cursus richt zich tot volgende doelgroep: aankoopdienst, kwaliteitsverantwoordelijken, productontwikkeling, bedrijfsleiders en alle andere betrokkenen inzake aankoop van goederen en diensten.

Duur: 1 dag; van 9u00-17u00

Data en locaties :deze opleiding wordt in najaar 2014 1x aangeboden door Eva Moens Consult:

20/11/2014: NAZARETH

Kostprijs:

Alle opleidingen worden gratis of tegen een gereduceerd tarief aangeboden voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 - PC 220 - PC 119 - PC 218; zie ook www.ipv.be

Inschrijvingen: via IPV (www.ipv.be) - contactpersoon: Tom De Cock - 0473/654 268