Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Over Eva Moens

Eva Moens studeerde af als bio-ingenieur in 2001.

Zij startte haar loopbaan als adviseur ‘integrale keten kwaliteit bewaking’ bij het OVPG (overlegplatform voor verwerkers van plantaardige grondstoffen) en stippelde, samen met diverse voedingsfederaties, een overkoepelende sectorvisie m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteitszorg uit.

Aansluitend besloot zij haar kennis te toetsen aan de praktijk en koos voor een functie als ‘kwaliteitsmanager‘ in de chocoladeverwerkende sector.

Later ruilde zij deze functie voor een job als ‘trainer/consultant’ m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteitszorg aan de Universiteit Gent (laboratorium voor levensmiddelenmicrobiologie en -conservering - cel kwaliteit & voedselveiligheid).

In 2008 besloot zij haar dienstverlenende activiteiten aan voedingsinstellingen (advies - training - coaching) op zelfstandige basis verder te zetten, en richtte het consultingbedrijf ‘Eva Moens Consult’ op.

Aanpak en missie

Gepassioneerd door kwaliteitszorg en voedselveiligheid weet zij groot en klein publiek te boeien!  Haar trainingen kennen een sterk interactief karakter.  Steeds tracht zij op eenvoudige manier de
essentie van de zaak naar voren te brengen. Logica, structuur en duidelijke kennisoverdracht zijn daarbij de kernwoorden!

Via deze systematiek verzorgt zij reeds enkele jaren open en in-house trainingen voor arbeiders of hoger management.  Mét succes!

De coaching, begeleiding, adviesverstrekking en auditing sluiten nauw aan bij deze visie.  Haar inlevingsvermogen in kleine tot middelgrote ondernemingen is groot, haar aanpak direct én praktisch. Zo tracht zij kwaliteitszorg, hygiëne en voedselveiligheid te introduceren in alle schakels van de voedingsindustrie.

Samen met u, stippelt zij een haalbare weg richting certificatie uit.  Haar motto: eenvoud en structuur leiden tot continue verbetering en een beheersbaar kwaliteitszorgsysteem.

Troeven

Jarenlange ervaring vertalen zich in een hoog en professioneel niveau.

Opleiding of coaching gebeurt steeds op maat van uw onderneming, rekening houdend met de noden en wensen van de klant.

Gewijzigde wetgeving en nieuwe tendensen worden op de voet gevolgd.

De samenwerkingsverbanden met het IPV maken het voor voedingsbedrijven mogelijk de kost van een training, begeleidingstraject of interne audit grotendeels terug te vorderen.  Klik hier voor meer info.

Eva Moens Consult is een “Qfor” gecertificeerd opleidings- en adviesbureau.  Het “Qfor” certificaat en auditrapport zijn hier op aanvraag te verkrijgen.

Eva Moens Consult is erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de “KMO portefeuille” wat financiële tussenkomst bij opleiding of advies mogelijk maakt.  Klik hier voor meer info.