Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Advies

Eva Moens Consult staat u bij voor diverse advies-verlening betreffende uw kwaliteitszorgsysteem, uw HACCP studie, uw etikettering, het uitwerken van een allergenenbeleid, …

Ook de “nazorg” m.b.t. een audit of inspectie vallen onder deze adviesverlening.

Daarbij is het de bedoeling om (a.h.v. één of een beperkt aantal sessies) uw openstaande vragen te beantwoorden (op maat van uw onderneming).

Voor meer informatie: contacteer mij.