Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Open opleiding

De opleidingen in open aanbod worden georganiseerd i.s.m. het IPV.  Deze opleidingen zijn volledig gratis voor werknemers uit de voedingsindustrie.  

Het opleidingsaanbod is divers; de opleidingen richten zich telkens naar een specifieke doelgroep of sector.

In onderstaande vindt u een greep uit dit opleidingsaanbod.  Meer uitleg m.b.t. inhoud, data, plaats en duur vindt u in de “agenda” in de rechterbalk.

 • Uitwerken, implementeren en actualiseren van een basisvoorwaarden-beleid en HACCP-plan
 • Praktische benadering van de basisvoorwaarden en het HACCP-plan
 • Het HACCP -stappenplan en de methodiek van de gevarenanalyse: nader toegelicht
 • Hoe voorbereiden op een FAVV-inspectie?
 • Autocontrole wetgeving: wat is ‘extra’ vereist t.o.v. de basisvoorwaarden en HACCP?
 • Kennismaking met levensmiddelenwetgeving
 • Etikettering en voedselinformatieverstrekking
 • Nutritionele etikettering: wat en hoe?
 • Inleiding tot de levensmiddelenmicrobiologie
 • Uitwerken van monstername- en analyseplannen
 • Aankoop: leveranciersselectie en -beoordeling
 • Autocontrolegidsen
 • ….