Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

HACCP

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Point’.  Het is een studie die zich richt op voedselveiligheid en als doel heeft voedselproductie- en/of distributieprocessen onder controle te houden om zodanig voedselveiligheidsgevaren te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Het is bij wet verplicht een HACCP systeem te implementeren voor elke exploitant die actief is in enig stadium van de productie, verwerking of distributie van voedingsmiddelen (uitgezonderd de primaire producent).

Het HACCP stappenplan

HACCP is een stappenplan, waarin alle gevaren m.b.t. voedselveiligheid doorheen het ganse productie- en/of distributieproces geïdentificeerd en vervolgens geanalyseerd.  De analysetechniek heeft tot doel de zogenaamde ‘kritische gevaren’ (d.i. kritisch met betrekking tot de voedselveiligheid) te destilleren om ze vervolgens op continue basis, via een uitgewerkt monitoringssysteem, te controleren en aldus te beheersen.  Men spreekt in dit geval over de ‘kritische controle punten’ of ‘CCP’s’ (critical control points).

Coaching en begeleiding

Eva Moens Consult heeft jarenlange ervaring in de uitwerking van HACCP studies en kan u begeleiden bij de opzet en implementatie van een HACCP plan.

Voor meer info contacteer mij.