Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

In-house training

In-house trainingen worden georganiseerd op maat van uw onderneming.  Diverse punten kunnen onderwerp uitmaken van deze opleidingen.  In onderstaande vindt u een overzicht van deze maatopleidingen. 

 

Opleiden en sensibiliseren van personeel

Via interactieve sessies worden basisbeginselen m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid toegelicht.  Daarbij worden concrete voorbeelden én knelpunten uit de praktijk besproken, telkens op maat van uw onderneming.

Het hygiëne-reglement maar ook basisbeginselen m.b.t. HACCP (overzicht van de CCP’s - wat en waarom) of kennismaking met microbiologie kunnen onderwerp uitmaken van deze sessies.

Eenvoud en structuur staan hier steeds voorop.  Ook wordt de nodige ruimte voor discussie ingebouwd. 

Doelstelling is personeel te sensibiliseren m.b.t. hygiënische werkmethodiek!

Trainingen voor HACCP-team

In deze trainingen wordt de HACCP-systematiek grondig toegelicht.  

Het is de bedoeling om de achtergrondkennis van het HACCP-team m.b.t. mogelijke gevaren in uw productieomgeving (microbiologische - fysische - chemische - allergenen) bij te scholen.  Anderzijds komen ook risico-analyse en determinatie van CCP’s aan bod in deze opleiding. 

Praktijkoefeningen koppelen het geheel terug naar de werkvloer: alle CCP’s en PVA’s worden kritisch onder de loep genomen!

Andere

In principe kunnen alle onderwerpen m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteitszorg aan bod komen in een in-house training.  

Wat dacht u van een info-sessie m.b.t. autocontrole?  Of had u graag de etiketteringswetgeving op maat van uw bedrijf toegelicht?  Nood aan achtergrondinformatie m.b.t microbiologie?  Wenst u uitleg en informatie m.b.t. de nieuwe BRC of IFS -eisen voor de kwaliteitsdienst?  Of dacht u eerder aan in-house trainingen m.b.t. interne auditor?

Voor deze of andere concrete vragen, neem gerust vrijblijvend contact!

Aanpak

Voor alle opleidingen geldt 1 sleutelwoord: MAATWERK

Elke training wordt grondig voorbereid op maat van uw onderneming.  Naar aanleiding van een voorbereidend gesprek, werkt Eva Moens Consult een voorstel tot training uit.  Na formeel akkoord over inhoud en aanpak, kan de training starten. 

Liefst wordt in kleine groepjes gewerkt, teneinde grote interactie na te streven.