Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Financiële tussenkomst

Samenwerkingsverbanden met IPV

Uw onderneming kan rekenen op financiële steun bij coaching, adviesverlening alsook bij opleidingen verstrekt door Eva Moens Consult dankzij de samenwerkingsverbanden met IPV.

IPV steunt immers een goed en duurzaam opleidings- en vormingsbeleid.  Die ondersteuning geven zij door open opleidingen (gratis aanbod) te organiseren, maar bieden zij tevens aan in de vorm van advies en financiële steunmaatregelen bij in-house trainingen of coaching & advies.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de paritaire comités waaronder uw werknemers vallen, zijn diverse financiële tussenkomsten mogelijk.

Interesse?  Contacteer mij voor meer info en tesamen zoeken we voor uw onderneming de beste oplossing op maat van uw bedrijf!

 

KMO portefeuille: erkend opleidings- en adviesbureau

Eva Moens Consult is een Qfor gecertificeerd en bijgevolg erkend opleidings- en adviesbureau.

Uw onderneming kan desgevallend rekenen op financiële tussenkomst bij opleiding en/of advies aan de hand van de “KMO portefeuille” van de Vlaamse Overheid.

Wil u meer weten? Contacteer mij en we zoeken tesamen de mogelijkheden m.b.t. financiële ondersteuning voor uw bedrijf uit.