Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Autocontrole

Autocontrole is per definitie het geheel van maatregelen die door de exploitant worden genomen om ervoor te zorgen dat levensmiddelen in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan (a) de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid (gebaseerd op de principes van HACCP); (b) de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit en (c) de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid.  (Bron: Koninklijk Besluit van 14/11/2003)

De implementatie van een autocontrolesysteem is in België een wettelijke verplichting, met vrije keuze tot externe certificatie van het systeem.

In de eerste plaats betekent dit dat elk bedrijf uit de voedselketen een gestructureerd kwaliteitszorgsysteem (zogenaamd autocontrolesysteem) moet ontwikkelen en implementeren om toezicht op zichzelf uit te oefenen en aldus voedselveiligheid, kwaliteitszorg en traceerbaarheid op continue basis te borgen.

Binnen het kader van autocontrole (zelfcontrole) wordt de verantwoordelijkheid voor de productie van hygiënisch en veilig voedsel dus bij de operatoren zelf gelegd.  Zodoende neemt elke schakel van de keten zijn verantwoordelijkheid op, wat bijdraagt tot een betere voedselveiligheid.

Autocontrole in de praktijk & financiële consequenties

Voor vele bedrijven betekent de wettelijke verplichting tot autocontrole een extra belasting.  Echter, een gestructureerde aanpak om voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen middels een autocontrolesysteem, helpt uw organisatie om de veiligheid en kwaliteitsborging op een aantoonbare manier te beheersen en continu te verbeteren.

Bedrijven die nog geen autocontrolesysteem hebben of van wie het systeem nog niet werd gecertificeerd, worden als ‘minder veilig’ beschouwd.  Het voedselagentschap zal dan ook voor deze bedrijven inspectie-controles moeten opvoeren en de bijdrage aan het FAVV verhogen.  Wie wél een gecertificeerd autocontrolesysteem toepast, geniet van verminderde heffingen. Dit komt neer op het bonus-malus principe.

Coaching en begeleiding

Eva Moens Consult kan u ondersteunen en helpen bij de uitwerking en implementatie van een autocontrolesysteem in uw organisatie.

Voor meer info contacteer mij.