Eva Moens Consult

coaching, advies en training in voedselveiligheid en -kwaliteit

Comeos Food KMO (vroeger Fedis Food voor KMO’s)

Comeos (de vertegenwoordiger van de handel en diensten in België) [vroeger bekend als 'FEDIS'] heeft een standaard ontwikkeld die zich richt naar KMO’s (alle bedrijven met minder dan 50 fulltime-equivalent tewerkgestelden en een jaaromzet beneden de 7,3 miljoen euro).

De norm wordt ook wel eens ‘BRC Light’ genoemd en geeft aan kleinere ondernemingen de kans om voedselveiligheid en kwaliteitszorg te implementeren.

De inhoud is vergelijkbaar met deze van een BRC of IFS standaard voor voedselverwerkende bedrijven, doch bepaalde aspecten zijn minder diep uitgewerkt (en dus eenvoudiger te implementeren).  Vooral de eisen m.b.t. kwaliteitszorg (directie review, interne audits, …) zijn minder zwaar.  HACCP en basiseisen m.b.t. hygiënisch werken blijven uiteraard belangrijke aandachtspunten.

Deze norm heeft echter een nationaal karakter en buiten onze landsgrenzen geen erkenning.

Coaching en begeleiding

Eva Moens Consult kan u ondersteunen en helpen bij de uitwerking en implementatie van de Fedis Food standaard in uw organisatie.

Voor meer info contacteer mij.