Cookie policy

Versie : 13/08/2018

1. Algemeen

1.1. De BVBA EVA MOENS CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, aan de Oudenaardsesteenweg 141, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0899.379.941 (hierna ‘EVA MOENS CONSULT’ genoemd) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers (hierna verder ‘Gebruiker’ genoemd) onder het volgende domeinen: www.evamoensconsult.be (hierna de ‘Site’) zo optimaal mogelijk te houden. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn hierna verder bepaald onder 3.

1.2. Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen EVA MOENS CONSULT om het apparaat van de Gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de Site mogelijk, waaronder de taalkeuze van de Gebruiker.

1.3. Bij het eerste bezoek van de Gebruiker op de Site zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de Gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de Gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de Site verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de Site te verlaten, hetzij (3) de Site verder te gebruiken mits het uitschakelen van één of meer cookies.

1.4. Als de Gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn of haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de Site wordt bezocht. Indien de Gebruiker de Site gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de Gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de Site. De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en / of de functionaliteiten van Site niet optimaal zal zijn / zullen werken zonder cookies.

1.5. EVA MOENS CONSULTverricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming), zoals bepaald in de Privacy Policy van de Site. De Gebruiker aanvaardt eveneens dat EVA MOENS CONSULT toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat EVA MOENS CONSULT deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen. De Gebruiker van de Site kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een schriftelijk verzoek via e-mail te sturen naar info@evamoensconsult.be.

1.6. Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de Gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij / zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en / of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De Gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De Gebruiker heeft tevens het recht EVA MOENS CONSULT te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk via e-mail te richten naar info@evamoensconsult.be.

1.7. EVA MOENS CONSULT zal de persoonsgegevens van de Gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de Site of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

1.8. De Gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake beveiliging(slekken), vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door EVA MOENS CONSULT in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende coördinaten:

  • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
  • Fax:  +32 (0)2 274 48 35
  • e-mail: contact@apd-gba.be

1.9. Cookies van derden - Vertrouwde partners zoals , analysebedrijven zoals adverteren op de Site en plaatsen mogelijkerwijze cookies op het apparaat van de Gebruiker waarmee deze de Site bezoekt. De Gebruiker dient het privacybeleid van deze voornoemde ondernemingen te raadplegen, zodat de Gebruiker kennis heeft van de wijze waarop die ondernemingen de cookies gebruiken en zodat de Gebruiker al dan niet zijn of haar toestemming met hun privacybeleid kan geven. Hieronder zijn de links weergegeven naar het privacybeleid van de betrokken ondernemingen :

 

2. De soorten cookies die EVA MOENS CONSULT gebruikt en tijdstip van plaatsing van de cookies

2.1. EVA MOENS CONSULT gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de Gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de Gebruiker de Site bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie EVA MOENS CONSULT de mogelijkheid om de Gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de Gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de Site te gebruiken.

2.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de Site te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de Gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

2.3. EVA MOENS CONSULT kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de Gebruiker te plaatsen.

2.4. EVA MOENS CONSULT kan cookies instellen wanneer de Gebruiker de Site bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de Gebruiker op de Site bekijkt (de cookies van derden).

 

3. Doeleinden van de cookies

3.1. De cookies die EVA MOENS CONSULT gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de Gebruiker de Site bezoekt en de voorkeuren van de Gebruiker. Tevens gebruikt EVA MOENS CONSULT de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de Site ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de Gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de Gebruiker.

3.2. EVA MOENS CONSULT gebruikt cookies voor verschillende doelen:

3.2.1. Beveiliging

EVA MOENS CONSULT gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die EVA MOENS CONSULT toepast, en om EVA MOENS CONSULT te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

3.2.2. Voorkeuren, functies en dienstverlening

EVA MOENS CONSULT maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de Gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de Gebruiker bij het invullen van formulieren op de Site. Ze verschaffen de Gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

3.2.3. Prestaties, analyse en research

EVA MOENS CONSULT maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de Site en eventuele plugins wereldwijd presteren. EVA MOENS CONSULT gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de Gebruiker de Site opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de Gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

Nieuws

Nieuw KB water

De omzetting van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184) naar het nieuwe KB water (KB 04/02/2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) werd gepubliceerd en het KB van 14/01/2002 is…

Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Nederlands allergenenbeleid van toepassing. In het beleid zijn de nieuwe referentiedosissen, de status en ook de bewoording van PAL (Precautionary Allergen Labeling) vastgelegd. In lijn met Europese inzichten en…

KB levensmiddelenhygiëne aangepast

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne werd aangepast bij het wijzigingsbesluit van 22 januari 2024. Onder meer kreeg bijlage IV (lijst van te koelen levensmiddelen en temperatuurvoorwaarden) een update alsook…

Testimonials

Wij nodigen Eva Moens regelmatig uit voor opleidingen (etikettering, HACCP, hygiëne, ...). Eva heeft een brede kennis; denkt mee met onze organisatie en komt met praktische voorstellen en verbetermaatregelen. Ook achteraf kunnen we steeds met vragen bij haar terecht. Een echter aanrader!

Caroline Dohogne; Q-manager (Neuhaus)

Sinds ik actief werkzaam ben in de voedingsindustrie, deed ik reeds verschillende malen beroep op Eva Moens Consult voor zowel opleidingen als individuele coaching. De pragmatische aanpak is schitterend en de grondige kennis & expertise zeer groot. Men kan zich steeds verwachten aan advies op maat met directe toegevoegde waarde.

Jeroen De Bock; Quality Assurance Engineer (Puratos)

Dankzij de kennis en aanpak van Eva & haar team, beschikken wij nu over de juiste en concrete inzichten m.b.t. onze food fraude studie. Wij appreciëren de snelheid en pragmatische aanpak van Eva. Haar kennis reikt duidelijk op vele vlakken héél ver; zij kan deze bovendien op efficiënte wijze aan de man brengen. Opmerkelijk is vooral het vertrouwen dat gesteld wordt in het werk van Eva Moens Consult door onze auditoren. Een absolute aanrader!

Peter Schiettecatte; Q-manager (Delici)

Blij dat wij op ons pad Eva Moens tegen kwamen. Zij gaf een duidelijke uitleg over wat er allemaal moest gebeuren en zette stap per stap ons op weg naar een bedrijf dat in orde is op het vlak van voedselveiligheid en HACCP.

Els Van Schepdael; zaakvoeder (Bakkerij D'Elst)

Eva was een godsgeschenk met een gigantische kennis en professionaliteit maar bovenal down to earth, pragmatisch, perfect in het onderscheiden van hoofd-en bijzaak en erg betrokken op het welslagen van mijn avontuur!

Krist'l De Loose; zaakvoerder (Pastati)

De consultancy van Eva Moens is goud waard. Met de zeer gestructureerde maandelijkse sessies was het schrijven van een kwaliteitshandboek nog nooit zo eenvoudig. En dit alles in een zeer open en amicale sfeer. Bovendien heeft Eva voor elke vraag wel een antwoord wat de discussie of uitwerking van bepaalde onderwerpen heel vlot, leerrijk en dynamisch maakt. Een echte aanrader!

Lara Gorissen; R&D-manager (Puratos)

Wegens tijdsgebrek lukte het niet om FSPCA in te voeren in onze organisatie, maar samen met Eva Moens Consult hebben we op een paar dagen tijd ons kwaliteitshandboek kunnen uitbreiden en herzien. Dankzij hun efficiënte aanpak, zijn we klaar zijn voor onze volgende FSPCA audit!

De professionele aanpak raden we iedereen aan.  Kwaliteit gegarandeerd!

Sophie Van Ranst; Q-manager (Pralibel)

We zijn zeer tevreden over de jarenlange kwalitatieve service en goede ondersteuning. Daarnaast is Eva Moens Consult steeds eenvoudig bereikbaar en wordt er doortastend en efficiënt te werk gegaan. 

Kristoff, Anke en Caroline; Q-managers (Ranson)

Begin dit jaar hebben we Eva ingeschakeld voor onze jaarlijkse HACCP-opleiding voor productiemedewerkers. De reacties van onze productiemedewerkers na de opleiding waren unaniem positief. Iedereen was laaiend enthousiast. Eva is een enthousiaste lesgeefster, met kennis van zaken. Haar opleidingen zijn interactief, duidelijk en gestructureerd.

Eva beheerst de kunst om 'moeilijke' materie op een laagdrempelige, boeiende en duidelijke manier over te brengen.

Evelien Van den Bussche; Q-manager (Lily's Cakes)

2 years ago I started a position as Quality Manager. Back then I had no experience in the function and although it could have resulted on a chaotic situation, it did not, thanks to the help of Eva. Eva and her team give clear and interesting trainings, they are knowledgable in their areas and can relate to the day to day activities in the plant. Moreover, she really cares about my company and can relate to my specific needs. With the support and guidance of Eva and her team, we have been able to increase the quality in our factory considerably. And that is the goal, isn’t it?

Alma G. Flores; Quality & R&D-manager (La William)