ETIKETTERING, NUTRITIONELE ETIKETTERING, OORSPRONGSETIKETTERING, KwID

Producenten kunnen op het etiket van voedingsproducten bijkomende informatie plaatsen over de oorsprong van het product of van ingrediënten. In bepaalde gevallen is dat zelfs verplicht.

Maar Europa heeft ook werk gemaakt van specifieke regels voor vrijwillige oorsprongsetikettering. Sedert 1 april 2020 is deze nieuwe wetgeving van kracht. Brengt deze meer duidelijkheid voor de consument?

Op deze en vele andere vragen krijgt u het juiste inzicht tijdens deze nieuwe training.

Deze opleiding leidt tot duidelijke antwoorden inzake de etiketteringsverplichtingen voor de detailhandelaar.

U verwerft het nodige inzicht m.b.t. volgende vraagstukken:

  • Wat en wanneer wel/niet verplicht etiketteren?
  • Wat met betrekking tot allergenen: schriftelijke etikettering of mondelinge communicatieverstrekking?
  • Hoe kan ik voedingswaarden berekenen? Ben ik verplicht deze te etiketteren?
  • ...

Een absolute aanrader voor éénieder die worstelt met etiketteringsvragen.

De kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (afgekort KwID) regelt de vermelding van het percentage van bepaalde ingrediënten in de etikettering op voorverpakte levensmiddelen.  Het percentage moet vermeld worden wanneer een ingrediënt voorkomt in de benaming van een levensmiddel (of ermee geassocieerd wordt). Tevens is de KwID van kracht wanneer een ingrediënt opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling wordt benadrukt in de etikettering.

VCOOL staat voor Voluntary Country Of Origin Labelling.

De spelregels betreffende etikettering van voorverpakte levensmiddelen, worden bepaald door de Europese Verordening 1169/2011 (Food Information to Consumer, afgekort FIC-wetgeving).

De producent stelt het etiket op, de wetgever bepaalt welke info op het etiket moet én mag staan.

De lesgever licht in deze opleiding de nutritionele eigenschappen van levensmiddelen toe en gaat tevens in op de etiketteringsverplichting m.b.t. nutritionele informatie:

Subscribe to ETIKETTERING, NUTRITIONELE ETIKETTERING, OORSPRONGSETIKETTERING, KwID

Nieuws

Nieuw KB water

De omzetting van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184) naar het nieuwe KB water (KB 04/02/2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) werd gepubliceerd en het KB van 14/01/2002 is…

Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Nederlands allergenenbeleid van toepassing. In het beleid zijn de nieuwe referentiedosissen, de status en ook de bewoording van PAL (Precautionary Allergen Labeling) vastgelegd. In lijn met Europese inzichten en…

KB levensmiddelenhygiëne aangepast

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne werd aangepast bij het wijzigingsbesluit van 22 januari 2024. Onder meer kreeg bijlage IV (lijst van te koelen levensmiddelen en temperatuurvoorwaarden) een update alsook…

Testimonials

Wij nodigen Eva Moens regelmatig uit voor opleidingen (etikettering, HACCP, hygiëne, ...). Eva heeft een brede kennis; denkt mee met onze organisatie en komt met praktische voorstellen en verbetermaatregelen. Ook achteraf kunnen we steeds met vragen bij haar terecht. Een echter aanrader!

Caroline Dohogne; Q-manager (Neuhaus)

Sinds ik actief werkzaam ben in de voedingsindustrie, deed ik reeds verschillende malen beroep op Eva Moens Consult voor zowel opleidingen als individuele coaching. De pragmatische aanpak is schitterend en de grondige kennis & expertise zeer groot. Men kan zich steeds verwachten aan advies op maat met directe toegevoegde waarde.

Jeroen De Bock; Quality Assurance Engineer (Puratos)

Dankzij de kennis en aanpak van Eva & haar team, beschikken wij nu over de juiste en concrete inzichten m.b.t. onze food fraude studie. Wij appreciëren de snelheid en pragmatische aanpak van Eva. Haar kennis reikt duidelijk op vele vlakken héél ver; zij kan deze bovendien op efficiënte wijze aan de man brengen. Opmerkelijk is vooral het vertrouwen dat gesteld wordt in het werk van Eva Moens Consult door onze auditoren. Een absolute aanrader!

Peter Schiettecatte; Q-manager (Delici)

Blij dat wij op ons pad Eva Moens tegen kwamen. Zij gaf een duidelijke uitleg over wat er allemaal moest gebeuren en zette stap per stap ons op weg naar een bedrijf dat in orde is op het vlak van voedselveiligheid en HACCP.

Els Van Schepdael; zaakvoeder (Bakkerij D'Elst)

Eva was een godsgeschenk met een gigantische kennis en professionaliteit maar bovenal down to earth, pragmatisch, perfect in het onderscheiden van hoofd-en bijzaak en erg betrokken op het welslagen van mijn avontuur!

Krist'l De Loose; zaakvoerder (Pastati)

De consultancy van Eva Moens is goud waard. Met de zeer gestructureerde maandelijkse sessies was het schrijven van een kwaliteitshandboek nog nooit zo eenvoudig. En dit alles in een zeer open en amicale sfeer. Bovendien heeft Eva voor elke vraag wel een antwoord wat de discussie of uitwerking van bepaalde onderwerpen heel vlot, leerrijk en dynamisch maakt. Een echte aanrader!

Lara Gorissen; R&D-manager (Puratos)

Wegens tijdsgebrek lukte het niet om FSPCA in te voeren in onze organisatie, maar samen met Eva Moens Consult hebben we op een paar dagen tijd ons kwaliteitshandboek kunnen uitbreiden en herzien. Dankzij hun efficiënte aanpak, zijn we klaar zijn voor onze volgende FSPCA audit!

De professionele aanpak raden we iedereen aan.  Kwaliteit gegarandeerd!

Sophie Van Ranst; Q-manager (Pralibel)

We zijn zeer tevreden over de jarenlange kwalitatieve service en goede ondersteuning. Daarnaast is Eva Moens Consult steeds eenvoudig bereikbaar en wordt er doortastend en efficiënt te werk gegaan. 

Kristoff, Anke en Caroline; Q-managers (Ranson)

Begin dit jaar hebben we Eva ingeschakeld voor onze jaarlijkse HACCP-opleiding voor productiemedewerkers. De reacties van onze productiemedewerkers na de opleiding waren unaniem positief. Iedereen was laaiend enthousiast. Eva is een enthousiaste lesgeefster, met kennis van zaken. Haar opleidingen zijn interactief, duidelijk en gestructureerd.

Eva beheerst de kunst om 'moeilijke' materie op een laagdrempelige, boeiende en duidelijke manier over te brengen.

Evelien Van den Bussche; Q-manager (Lily's Cakes)

2 years ago I started a position as Quality Manager. Back then I had no experience in the function and although it could have resulted on a chaotic situation, it did not, thanks to the help of Eva. Eva and her team give clear and interesting trainings, they are knowledgable in their areas and can relate to the day to day activities in the plant. Moreover, she really cares about my company and can relate to my specific needs. With the support and guidance of Eva and her team, we have been able to increase the quality in our factory considerably. And that is the goal, isn’t it?

Alma G. Flores; Quality & R&D-manager (La William)