HACCP

Een goede (proces)validatie leidt tot belangrijke inzichten en kan dienen als stevige steunpilaar van een voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid.

Deze opleiding wil de nodige inzichten aanreiken teneinde processen, HACCP-plannen, maar tevens etiketten of technische fiches of uw allergenenbeleid op een gefundeerde wijze te valideren.

De focus van de opleiding ligt bij:

Op zoek naar meer info met betrekking tot de 'basisvoorwaardenprogramma's' (afgekort BVP's) en de toepassing hiervan in scholen?

Reiniging & desinfectie, beheer koude keten, persoonlijke hygiëne, allergenenbeheer, afvalbeheer, traceerbaarheid, .... : alle BVP's komen uitgebreid aan bod in deze opleiding en worden verduidelijkt via praktische tips tot goede implementatie.

In deze intensieve 4-daagse cursus wordt alle nodige achtergrondinformatie verstrekt om een HACCP-studie te kunnen opzetten en/of te onderhouden (actualiseren). Daarbij komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

Deze cursus heeft als doel de systematiek van HACCP en het volledige HACCP stappenplan nader toe te lichten. Volgende programma komt aan bod:

Deze cursus heeft tot doel de nodige achtergrondinformatie m.b.t. de hygiënische BASISVOORWAARDEN (BVP) en HACCP bij te brengen en richt zich tot alle werknemers die vanop de vloer betrokken zijn bij het HACCP-gebeuren (zoals operatoren, lijnverantwoordelijken, techniekers, …) en/of alle medewerkers die enige notie en kennis rond HACCP moeten verwerven (zonder zelf verantwoordelijk te zijn voor het actualiseren en/of opstellen van het HACCP-plan).

Het opstellen, actualiseren en implementeren van een HACCP-plan is meestal de taak van de kwaliteitsverantwoordelijke(n). De praktische toepassing en opvolging ervan valt vaak onder de bevoegdheid van productie- en/of lijnverantwoordelijken. Elke medewerker draagt zijn steentje bij inzake het respecteren van goede hygiënische praktijken.

De betrokkenheid van bedrijfsleiding en hoger management is finaal dé sleutel tot succes.

Elk voedingsbedrijf dient zijn eigen voedselveiligheidsplan op te stellen, gebaseerd op de principes van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Eén van de gefundeerde processtappen binnen een HACCP-analyse is de HACCP-verificatie.
Deze verificatie dient als periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak in uw bedrijf effectief is, om na te gaan of de beheersing van uw CCP’s correct verloopt en/of om verbetermaatregelen op te sporen.

Deze opleiding richt zich naar leerkrachten in vakgebieden ‘voeding, hotelschool, horeca’. De opleiding heeft enerzijds tot doel het ‘theoretische stappenplan’ van de HACCP-systematiek toe te lichten. Tezamen met de deelnemers wordt het HACCP-stappenplan overlopen alsook de methodieken m.b.t. gevarenanalyse. Anderzijds wil de lesgever een ‘praktische vertaalslag’ maken en een antwoord bieden op volgende vragen: hoe brengen we deze materie over naar de leerlingen?

Subscribe to HACCP

Nieuws

Nieuw KB water

De omzetting van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184) naar het nieuwe KB water (KB 04/02/2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) werd gepubliceerd en het KB van 14/01/2002 is…

Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Nederlands allergenenbeleid van toepassing. In het beleid zijn de nieuwe referentiedosissen, de status en ook de bewoording van PAL (Precautionary Allergen Labeling) vastgelegd. In lijn met Europese inzichten en…

KB levensmiddelenhygiëne aangepast

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne werd aangepast bij het wijzigingsbesluit van 22 januari 2024. Onder meer kreeg bijlage IV (lijst van te koelen levensmiddelen en temperatuurvoorwaarden) een update alsook…

Testimonials

Wij nodigen Eva Moens regelmatig uit voor opleidingen (etikettering, HACCP, hygiëne, ...). Eva heeft een brede kennis; denkt mee met onze organisatie en komt met praktische voorstellen en verbetermaatregelen. Ook achteraf kunnen we steeds met vragen bij haar terecht. Een echter aanrader!

Caroline Dohogne; Q-manager (Neuhaus)

Sinds ik actief werkzaam ben in de voedingsindustrie, deed ik reeds verschillende malen beroep op Eva Moens Consult voor zowel opleidingen als individuele coaching. De pragmatische aanpak is schitterend en de grondige kennis & expertise zeer groot. Men kan zich steeds verwachten aan advies op maat met directe toegevoegde waarde.

Jeroen De Bock; Quality Assurance Engineer (Puratos)

Dankzij de kennis en aanpak van Eva & haar team, beschikken wij nu over de juiste en concrete inzichten m.b.t. onze food fraude studie. Wij appreciëren de snelheid en pragmatische aanpak van Eva. Haar kennis reikt duidelijk op vele vlakken héél ver; zij kan deze bovendien op efficiënte wijze aan de man brengen. Opmerkelijk is vooral het vertrouwen dat gesteld wordt in het werk van Eva Moens Consult door onze auditoren. Een absolute aanrader!

Peter Schiettecatte; Q-manager (Delici)

Blij dat wij op ons pad Eva Moens tegen kwamen. Zij gaf een duidelijke uitleg over wat er allemaal moest gebeuren en zette stap per stap ons op weg naar een bedrijf dat in orde is op het vlak van voedselveiligheid en HACCP.

Els Van Schepdael; zaakvoeder (Bakkerij D'Elst)

Eva was een godsgeschenk met een gigantische kennis en professionaliteit maar bovenal down to earth, pragmatisch, perfect in het onderscheiden van hoofd-en bijzaak en erg betrokken op het welslagen van mijn avontuur!

Krist'l De Loose; zaakvoerder (Pastati)

De consultancy van Eva Moens is goud waard. Met de zeer gestructureerde maandelijkse sessies was het schrijven van een kwaliteitshandboek nog nooit zo eenvoudig. En dit alles in een zeer open en amicale sfeer. Bovendien heeft Eva voor elke vraag wel een antwoord wat de discussie of uitwerking van bepaalde onderwerpen heel vlot, leerrijk en dynamisch maakt. Een echte aanrader!

Lara Gorissen; R&D-manager (Puratos)

Wegens tijdsgebrek lukte het niet om FSPCA in te voeren in onze organisatie, maar samen met Eva Moens Consult hebben we op een paar dagen tijd ons kwaliteitshandboek kunnen uitbreiden en herzien. Dankzij hun efficiënte aanpak, zijn we klaar zijn voor onze volgende FSPCA audit!

De professionele aanpak raden we iedereen aan.  Kwaliteit gegarandeerd!

Sophie Van Ranst; Q-manager (Pralibel)

We zijn zeer tevreden over de jarenlange kwalitatieve service en goede ondersteuning. Daarnaast is Eva Moens Consult steeds eenvoudig bereikbaar en wordt er doortastend en efficiënt te werk gegaan. 

Kristoff, Anke en Caroline; Q-managers (Ranson)

Begin dit jaar hebben we Eva ingeschakeld voor onze jaarlijkse HACCP-opleiding voor productiemedewerkers. De reacties van onze productiemedewerkers na de opleiding waren unaniem positief. Iedereen was laaiend enthousiast. Eva is een enthousiaste lesgeefster, met kennis van zaken. Haar opleidingen zijn interactief, duidelijk en gestructureerd.

Eva beheerst de kunst om 'moeilijke' materie op een laagdrempelige, boeiende en duidelijke manier over te brengen.

Evelien Van den Bussche; Q-manager (Lily's Cakes)

2 years ago I started a position as Quality Manager. Back then I had no experience in the function and although it could have resulted on a chaotic situation, it did not, thanks to the help of Eva. Eva and her team give clear and interesting trainings, they are knowledgable in their areas and can relate to the day to day activities in the plant. Moreover, she really cares about my company and can relate to my specific needs. With the support and guidance of Eva and her team, we have been able to increase the quality in our factory considerably. And that is the goal, isn’t it?

Alma G. Flores; Quality & R&D-manager (La William)